Bimecom S.A.

Witaj na stronie Bimecom S.A.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa się wszystkich akcjonariuszy Spółki Bimecom do złożenia w siedzibie Spółki w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Sowiej 13c dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

POBIERZ DOKUMENT

Bimecom S.A.
ul. Sowia 13C
62-080 Tarnowo Podgórne
E-mail: sales@aztec-international.eu