membrany Bimeq®

Instrukcja układania samoprzylepnych membran hydroizolacyjnych

Przygotowanie
rys1

W miejscu przejścia ławy fundamentowej w ścianę fundamentową, wykonać fasetę o promieniu min. 3 cm

Prace hydroizolacyjne prowadzić w dobrych warunkach pogodowych (sucho) i najlepiej w temperaturach od +5 do +30 °C (optymalna temperatura 16-20 °C). W przypadku wysokich temperatur (powyżej 30 °C) i przy bezpośrednim nasłonecznieniu membran nie należy składować, przycinać i układać. Membrany mogą być układane w niskich temperaturach, jednakże nie są tak elastyczne jak w temperaturach optymalnych, dlatego zaleca się na 24 godziny przed aplikacją wstawić je do pomieszczenia ogrzewanego i podczas prac wykorzystywać promieniowanie słoneczne. W niskich temperaturach można także wzmocnić siłę sklejenia na zakładach poprzez ogrzewanie zakładów opalarką. W temperaturach niższych niż +5 °C należy zwrócić uwagę czy podłoże jest suche i wolne od szronu, lodu. Podłoże powinno być wyrównane (gniazda żwirowe, otwory po ściągach wypełnić), bez mleczka cementowego, ostrych krawędzi, raków, występów, luźnego kruszywa (należy dobrze pozamiatać lub odkurzyć). Nierówny mur (np. z bloczków betonowych), na którym powierzchnia kontaktowa jest mniejsza niż 80% należy wyrównać zaprawą. Podczas przyklejania membran należy bezwzględnie zwrócić uwagę, żeby powierzchnia zakładki była wolna od zabrudzeń i kurzu. Miejsca zabrudzone na folii, przed przyklejeniem kolejnego pasa membrany, przetrzeć lekko wilgotną szmatką. Z ławy fundamentowej usunąć ewentualne plamy zaprawy, które po odkruszeniu mogą miejscowo naruszyć przyleganie membrany. W miejscu przejścia ławy fundamentowej w ścianę fundamentową, wykonać fasetę o promieniu min. 3 cm z formatu uszczelniającego lub z dowolnej zaprawy szybkowiążącej (rys. 1).

 

 
Narzędzia

Wałek gumowy, szczotka do smołowania, ostry nóż, pędzel, drewniana podkładka

 
Gruntowanie
rys2

Podłoża mineralne należy zagruntować roztworem gruntującym Bimeq® PRIMER

Podłoża mineralne należy zagruntować roztworem gruntującym Bimeq® PRIMER (rys. 2). Roztwór gruntujący wnika w strukturę podłoża (wnika tym łatwiej im bardziej suche jest podłoże), zamyka pory i tworzy klejącą warstwę, do której mocno przyklejają się membrany. Grunt powinien przeschnąć, czas schnięcia uzależniony jest od temperatury i wilgotności (grunt powinien być kleisty, nie może być mokry). Zużycie zależy od temperatury i podłoża. Zagruntowana powierzchnia powinna być pokryta membraną tego samego dnia, ponieważ osiadanie na niej brudu i kurzu osłabia jej właściwości klejące. W niskich temperaturach membrany należy przykleić jak najszybciej, zaraz po przeschnięciu zagruntowanego podłoża.

 

 
Przycinanie membran
rys3

Przyciąć membranę na wymaganą długość i szerokość i ponownie ją zrolować

Przed zdjęciem papieru osłonowego należy przyciąć membranę na wymaganą długość i szerokość i ponownie ją zrolować. Najlepiej użyć ostrego noża i przycinać np. na drewnianej podkładce (rys. 3). Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

 

 
Układanie membran w pionie

Przed układaniem pasów na powierzchniach pionowych należy w zagruntowanych narożnikach, kątach, na fasetach przykleić 20 cm pasy Bimeq® STRIP (rys. 4), co oznacza, że po naklejeniu pasów na ścianach, w miejscach szczególnie zagrożonych będą przyklejone 2 warstwy membrany. W zagruntowany narożnik wkleić najpierw pas 20 cm (Bimeq® STRIP). Z pasa membrany odkleić ok. 50 cm odcinek i przykleić go w górnej części ściany mocno dociskając. Usuwając sukcesywnie papier osłonowy, od góry w dół stopniowo przyklejać dociskając od środka membrany do brzegów w celu usunięcia powietrza (rys. 5). Kolejny pas membrany przyklejać w powyższy sposób na zakład 5 cm i zakład docisnąć mocno, najlepiej wałkiem gumowym (rys. 6 i 7). W narożnikach wkleić taśmę Bimeq® STRIP (po 10 cm na każdą stronę), albo pasy membrany nałożyć na siebie (20 cm zakład na narożniku) (rys. 8).

rys4

Na fasetach przykleić 20 cm pasy Bimeq® STRIP

rys5

Usuwając sukcesywnie papier osłonowy, od góry w dół stopniowo przyklejać dociskając od środka membrany do brzegów

rys6

Kolejny pas membrany przyklejać w powyższy sposób na zakład 5 cm

rys7

Zakład docisnąć mocno, najlepiej wałkiem gumowym

rys8

W narożnikach wkleić taśmę Bimeq® STRIP, albo pasy membrany nałożyć na siebie

 
Połączenie z izolacją poziomą

Izolację poziomą wyprowadzić min. 10 cm poza obrys ściany i nakleić na izolację pionową. Dla ochrony membran przed mechanicznymi uszkodzeniami należy ściany fundamentowe zabezpieczyć płytami drenażowymi (dodatkowa korzyść - odprowadzanie wody), styropianowymi (dodatkowa korzyść – docieplenie) lub osłonowymi. Ochronę w/w płytami lub zakopanie wykopu, należy wykonać możliwie jak najszybciej.

 

 
Układanie membran w poziomie

Naklejanie pasów membrany w poziomie zawsze zaczynać od najniższego miejsca i układać w poprzek lub pionowo do spadku po rozwinięciu i przycięciu pasa membrany. Dla ułatwienia pracy pas częściowo zrolować, na początku pasa odkleić 50 cm odcinek papieru osłonowego i początek pasa mocno przykleić do podłoża. Odklejając dalej papier, przyklejać membranę na zakład 5 cm, szczotką, ruchami od środka do brzegów wyprowadzając powietrze. Zakład 5 cm mocno docisnąć wałkiem gumowym (rys.7).

 
Przejścia instalacyjne

Otwór najpierw zagruntować (rys. 9a). W celu zmniejszenia różnicy między średnicą otworu a średnicą rury, rurę ciasno owinąć taśmą Bimeq® STRIP (rys. 9b). Pozostałe nieregularne otwory uszczelnić mocno wciskając masę uszczelniającą z formatów uszczelniających. W mankiecie uszczelniającym zrobić nacięcia o średnicy rury (rys. 10). Nałożyć mankiet na rurę i mocno docisnąć do uszczelnionego otworu i ściany (rys. 11). Na koniec przy samej ścianie rurę ciasno owinąć dwukrotnie taśmą Bimeq® STRIP (rys. 12).

rys10a + rys10b

Otwór najpierw zagruntować, a w celu zmniejszenia różnicy między średnicą otworu a średnicą rury, rurę ciasno owinąć taśmą Bimeq® STRIP

rys11

W mankiecie uszczelniającym zrobić nacięcia o średnicy rury

rys12

Nałożyć mankiet na rurę i mocno docisnąć do uszczelnionego otworu i ściany

rys13

Na koniec przy samej ścianie rurę ciasno owinąć dwukrotnie taśmą Bimeq® STRIP

Naprawa uszkodzeń

Wszelkie przypadkowe uszkodzenia można łatwo naprawić naklejając na dziurę, szparę itd., łatę wyciętą z membrany lub pasów Bimeq® STRIP stosując zakład min. 5 cm - tj. od miejsca przerwy w izolacji w każdym kierunku należy dodać min. 5 cm. Jeśli uszkodzenie ma np. średnicę 1 cm to należy nakleić łatę kwadratową o bokach po min. 11 cm.

 
Opakowanie i magazynowanie

Membrany są dostępne w rolkach o szerokości 100 cm i długości 10 m (24 rolki w kartonach na 1 europalecie). Produkt powinien być transportowany pod przykryciem i przechowywany w suchym miejscu (chronić przed promieniowaniem UV), w temperaturze 5-40 °C w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu. Najlepiej zastosować go w terminie 24 miesięcy od daty produkcji.

Skontaktuj się z nami