Bimeq® GLUE

Bitumiczny klej do styropianu

Rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-kauczukowa

Opis produktu i właściwości

Bimeq® GLUE jest asfaltową masą modyfikowaną kauczukiem oraz dodatkiem żywic. Zawartość rozpuszczalnika niedegradującego styropianu powoduje szybsze schnięcie preparatu, tym samym zapewniając mocniejszą siłę klejenia. Preparat zachowuje wysoką elastyczność, a dodatek żywicy gwarantuje wysoką przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży tj, beton, papa, blacha. Idealnie nadaje się do klejenia styropianu, styropianu ekskludowanego do membran hydroizolacyjnych, podłoży mineralnych, papy.

Zastosowanie

Bimeq® GLUE jako wysokojakościowa masa asfaltowa idealnie nadaje się:

  • do klejenia styropianu, styropianu ekstrudowanego, styropapy do membran hydroizolacyjnych, izolacji bitumicznych, podłoży mineralnych, twardej wełny mineralnej,
  • do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów,
  • do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią,
  • odporny na działanie wody zaraz po nałożeniu,
  • do stosowania na zewnątrz budynków.

  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (w drugim przypadku wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową lub masą bitumiczną, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Zobacz szczegóły