Bimeq® GLUE

Bitumiczny klej do styropianu

Dane techniczne
Baza Asfalt, lateks, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania) 1- 1,2 kg/m2 -hydroizolacja
1- 1,4 kg/m2 - klejenie
Temperatura stosowania Od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokres) Maks. 6 godzin. Pełna wytrzymałość -7 dni
Ilość warstw 1-3 w zależności od zastosowania
Przechowywanie Powyżej +5 °C
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania Pojemniki plastikowe lub metalowe, 5kg, 10kg i 20kg, beczki 200kg
Aplikacja

Przed przystąpieniem do pracy Bimeq® GLUE należy dokładnie wymieszać. Do gruntowania podłoży chłonnych, należy użyć preparatu Bimeq® PRIMER R lub Bimeq® PRIMER W1 rozcieńczony z wodą.

Hydroizolacja: Masę należy nakładać na zagruntowaną powierzchnię w ilości 2-3 warstw. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie, za pomocą szpachli.

Klejenie płyt izolacyjnych: Na płytę należy nałożyć od 6-8 placków. Powierzchnię płyt dobrze docisnąć. Grubość powierzchni klejącej nie powinna przekraczać dwóch milimetrów.

Uwarunkowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.20°C pełne wiązanie następuje po 24h) i ruchów mas powietrza.

Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie stosować kontakcie ze styropianem. Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

  

UWAGI

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach.