Bimeq® PRIMER R EXPRESS

Grunt bitumiczny rozpuszczalnikowy

Asfaltowy roztwór gruntujący

Opis produktu i właściwości

Bimeq® PRIMER R EXPRESS rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym z dodatkiem Kauczuku SBS oraz uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni przed nałożeniem membrany Bimeq® oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe i papy termozgrzewalne.

Najważniejsze właściwości:

 • krótki czas schnięcia, poniżej 2 godzin,
 • niweluje mikropęknięcia podłoża,
 • wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą,
 • wysokowydajny, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji,
 • doskonale penetruje powierzchnie,
 • do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską,
 • posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
 • po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.
Zastosowanie

Bimeq® PRIMER R EXPRESS do gruntowania jako wysokojakościowy roztwór asfaltowy doskonale nadaje się:

 • do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod membrany Bimeq®, klej Bimeq® GLUE, papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe,
 • do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią,
 • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów,
 • do wykonywania powłok antykorozyjnych,
 • do stosowania na podłoża betonowe, stalowe, blachy, papy, eternity, ławy fundamentowe, podziemne części budowli, dachy.

  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Zobacz szczegóły