Bimeq® PRIMER R EXPRESS

Grunt bitumiczny rozpuszczalnikowy

Dane techniczne
Baza Mieszanina asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę 0,2-0,3 kg/m2 (w zależności od rodzaju podłoża)
Temperatura stosowania Od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia Do 2 godzin (dla temperatury 23°C)
Ilość warstw 1-3 w zależności od zastosowania
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania Pojemniki plastikowe lub metalowe, 5L, 10L i 20L, beczki 200L
Aplikacja

Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Istnieje możliwość nakładania natryskowego.

Uwarunkowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C. Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.23°C czas schnięcia wynosi około 2 godziny, pełne wiązanie następuje po 12h) i ruchów mas powietrza.

Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie stosować w kontakcie ze styropianem. Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

  

UWAGI

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach.