Bimeq® PRIMER W1

Grunt bitumiczny wodny

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Opis produktu i właściwości

Bimeq® PRIMER W1 jest wodną, bezrozpuszczalnikową dyspersją bitumiczno - lateksową służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości:

  • gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać,
  • do stosowania na suche i wilgotne podłoża,
  • wodorozcieńczalna, nie zawiera żadnych rozpuszczalników,
  • ze względu na małe rozmiary cząstek doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych,
  • bezpieczna dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną,
  • posiada właściwości tiksotropowe.
Zastosowanie

Bimeq® PRIMER W1 jako wysokojakościowa wodna dyspersja bitumiczno - lateksowa doskonale nadaje się:

  • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów,
  • do wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi,
  • do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią,
  • pod membrany hydroizolacyjne, papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe.

  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Zobacz szczegóły