Bimeq® PRIMER W2

Grunt bitumiczny wodny

Anionowa emulsja bitumiczna typu A do nakładania natryskowego

Opis produktu i właściwości

Bimeq® PRIMER W2 jest bezrozpuszczalnikową, wodną emulsją bitumiczną specjalnie przygotowaną do nakładania natryskowego służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości:

  • do stosowania na suche i wilgotne podłoża,
  • wodorozcieńczalna, nie zawiera żadnych rozpuszczalników,
  • wysokowydajna masa zwiększająca przyczepność,
  • ze względu na małe rozmiary cząstek doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych,
  • bezpieczna dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną,
  • posiada właściwości tiksotropowe.
Zastosowanie

Bimeq® PRIMER W2 jako wysokojakościowa emulsja wodna doskonale nadaje się:

  • do wykonywania metodą natryskową warstw gruntujących, podkładowych i ochronnych,
  • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i korozyjnych fundamentów, ław, zbiorników oraz szamb,
  • do natryskowego zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią,
  • jako warstwa podkładowa pod membrany hydroizolacyjne oraz pod wodne emulsje i dyspersje asfaltowe.

  

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Do gruntowania podłoży chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości Bimeq® PRIMER W2 należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część Bimeq® PRIMER W2 na 1 część wody) do 1:3. Masę najlepiej nakłada się na powierzchnię za pomocą aparatu natryskowego do ropowania o ciśnieniu roboczym 0,45 MPa i średnicy dyszy wylotowej 3,0mm. Można również stosować nakładanie ręczne za pomocą pędzla, wałka lub szczotki.

Zobacz szczegóły