Bimeq® PRIMER W2

Grunt bitumiczny wodny

Dane techniczne
Baza Asfalt, woda, dodatki uszlachetniające
Temperatura stosowania Od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokres) Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C, wilgotność względna powietrza 65%)
Metoda nakładania Natrysk, pędzel, szczotka dekarska
Gęstość Ok. 1,0 kg/dm3
Przechowywanie Powyżej +5 °C
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania Pojemniki plastikowe 20kg, beczki 200kg, paletopojemniki 1000kg
Uwarunkowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej na poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20 °C powłoka właściwa schnie maksymalnie 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania kilkakrotnie. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Uszkodzenie izolacji może spowodować zasypany bezpośrednio na izolacje gruz lub grube kruszywo.

  

UWAGI

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach.