Bimeq® SEAL

Szpachla dekarska

Masa asfaltowo-kauczukowa

Opis produktu i właściwości

Bimeq® SEAL to jednoskładnikowa, plastyczna, gotowa do stosowania masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym. Masa zbrojona jest włóknami, dzięki czemu może niwelować nawet znaczne ruchy podłoża. Tworzy warstwy izolacyjne o dużej odporności na spękania powstające w skutek działania mrozów i odwilży. Dzięki specjalnym dodatkom można stosować na wilgotne i mokre podłoża.

Zastosowanie

Zastosowanie masy:

  • uszczelnienia połączeń metal – beton – papa,
  • uszczelnienia przepustów przez konstrukcje budowlane,
  • do napraw uszkodzeń i wypełniania ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków),
  • miejscowe uszczelnianie hydroizolacji, elastyczne bezszwowe powłoki hydroizolacyjne pod ziemią,
  • naprawcze podklejanie papy,
  • do dylatacji między pracującym elementami konstrukcji betonowo – stalowych.

  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nakładaniem na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz pozbawione zastoin wody(wskazane). Z miejsc napraw usunąć piasek, liście, luźne części podłoża. Podłoże w celu zwiększenia przyczepności zagruntować Bimeq® PRIMER R. Przed wykonywaniem uszczelnień bezszwowych wszystkie kąty i naroża wyoblić korzystając z Bimeq® SEAL, poczekać do wyschnięcia. Powierzchnie blachy odtłuścić, usunąć ślady korozji i zabezpieczyć przed jej dalszym rozwojem. Podłoże zagruntować Bimeq® PRIMER R, następnie nałożyć pacą zębatą Bimeq® SEAL na całe podłoże. Blachę docisnąć, w razie konieczności dać dodatkowe mocowania mechaniczne.

Zobacz szczegóły