Bimeq® SEAL

Szpachla dekarska

Dane techniczne
Skład Asfalt, kauczuk syntetyczny, włókna zbrojące, dodatki
Pozostałość suchej masy >75%
Temperatura stosowania Od +5 °C do +35 °C
Pyłosuchość 3-4 godziny
Aplikacja

Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na minimum 24 godziny do ciepłego pomieszczenia. Stosować na zimno.

Prace naprawcze: Bimeq® SEAL nakładać szpachlą wypełniając uszkodzone miejsca warstwą o grubości 2 - 5 mm.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych: Nakładać metalową pacą zębatą, starając się zachować jednakową grubość powłoki.

Nakładać dwie cienki warstwy – eliminuje przypadkowe niedokładności i błędy wykonawcze. Jedna warstwa powinna mieć grubość do 2 mm.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

  

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności powietrza 50% - 60%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne – zadbać o dobrą wentylacje miejsca wykonywania prac. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.