Hydroizolacja ciężka

Projekt: arch. Grzegorz Piasecki

1 Grunt bitumiczny rozpuszczalnikowy Bimeq® PRIMER R
2 Membrana - Bimeq® BETA 1,7 mm
3 Bitumiczny klej do styropianu Bimeq® GLUE
4 Faseta uszczelniająca - szpachla dekarska Bimeq® SEAL
5 Warstwa ochronna izolacji
6 Izolacja termiczna
7 Ściana żelbetowa
8 Tynk
9 Warstwy posadzki
10 Folia
11 Warstwa zabezpieczająca z betonu
12 Płyta fundamentowa żelbetowa
13 Podkład betonowy