Hydroizolacja lekka

Projekt: arch. Grzegorz Piasecki

1 Grunt bitumiczny wodny Bimeq® PRIMER W1
2 Membrana - Bimeq® ALPHA 1,4 mm
3 Faseta uszczelniająca - szpachla dekarska Bimeq® SEAL
4 Bitumiczny klej do styropianu - Bimeq® GLUE
5 Izolacja termiczna
6 Warstwa ochronna izolacji
7 Ściana murowana
8 Tynk
9 Warstwy posadzki
10 Ława fundamentowa żelbetowa
11 Uszczelnienie zbrojenia
12 Folia
13 Podkład betonowy