Wykończenie płytami betonowymi (dach odwrócony) Wykończenie płytami gresowymi (dach z tradycyjnym układem wartstw) 
Hydroizolacja tarasu

Projekt: arch. Grzegorz Piasecki

1 Grunt bitumiczny wodny Bimeq® PRIMER W1
2 Membrana - Bimeq® ALPHA 1,4 mm
3 Faseta uszczelniająca - szpachla dekarska Bimeq® SEAL
4 Mata drenażowa
5 Izolacja termiczna
6 Włóknina odsączająca
7 Opornik drewniany
8 Warstwa spadkowa
9 Strop betonowy
10 Odpływ tarasowy
11 Żwir płukany
12 Płyty betonowe na stopach dystansowych
13 Jastrych wodoodporny
14 Elastyczna zaprawa izolująca
15 Płytki ceramiczne na mrozoodpornej zaprawie klejowej