Bimeq® ALPHA

Aplikacja

Podłoże powinno być wyrównane, bez ostrych krawędzi, występów i luźnego kruszywa. Większe nierówności należy wyrównać zaprawą lub skuć, we wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych narożach należy wcześniej wykonać fasetę o promieniu min. 3 cm z dowolnej zaprawy szybkowiążącej. W temperaturach niższych niż + 5°C należy zwrócić uwagę czy podłoże jest suche i wolne od szronu, lodu. Podłoże należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym w zależności od warunków. Wykonywanie izolacji na ścianach polega na naklejaniu pionowych pasów membrany na uprzednio zagruntowanym podłożu. Membranę należy nakładać stroną samoprzylepną stopniowo usuwając papier osłonowy. Na wysokich ścianach membranę należy bardzo dobrze przykleić, szczególnie w części górnej zabezpieczając ją przed ewentualnym zsuwaniem.

image Najczęściej górne krawędzie układanych pasów zabezpiecza się listwą. Długość pasm na powierzchniach pionowych nie powinna przekraczać 3 m. Długość pasm na powierzchniach poziomych dostosować do warunków budowy. Zakłady poprzeczne powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 30 cm. Do równomiernego rozłożenia membrany i usunięcia pęcherzy powietrza znajdujących się pod membraną można używać wałków lub szczotek do smołowania. Membrany powinny być sklejane ze sobą na zakłady o szerokości min. 5 cm. Przylegające do siebie na zakładach wstęgi membran skleja się ze sobą mocno dociskając gumowym wałkiem. Przypadkowe uszkodzenia można naprawić przez naklejenie łat z membrany Bimeq® o powierzchni większej niż miejsce uszkodzenia.