ce

Bimeq® BETA

Karta techniczna

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna, bitumiczna modyfikowana polimerami (SBS, SIS)
Wymiary: 10 m x 1 m x 1,7 mm

PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych

Zastosowanie

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pionie i poziomie, na zewnątrz: budowli, podziemnych części budynków, fundamentów i ścian fundamentowych, pomieszczeń mokrych, tarasów i balkonów.

Definicje i właściwości
Właściwości podstawoweMetoda badaniaJednostkaWynik Bimeq® BETAWartość lub ustalenie
Reakcja na ogień EN 13501 - E  
Wodoszczelność EN 1928 - Spełnia wymagania przy ciśnieniu 400 kPa metoda B
Odporność na uderzenie EN 12691 mm 350 metoda A

Wytrzymałość złącza

Zakład podłużny

Zakład poprzeczny

EN 12317

 

N/50mm

N/50mm

 

65 ±10

80 ±10

szerokość złącza 50 mm

Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 st. C -25  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Siła w kierunku podłużnym

Wydłużenie w kierunku podłużnym

Siła w kierunku poprzecznym

Wydłużenie w kierunku poprzecznym

EN 12311-1

 

N/50mm

%

N/50mm

%

 

65 ±10

230 ±100

65 ±10

220 ±205

próbka o długości 150 mm

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem

W kierunku podłużnym

W kierunku poprzecznym

EN 12310-1

 

N

N

 

90 ±10

105 ±10

 

Trwałość
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(przy ciśnieniu 60 kPa)

EN 1928 po badaniu wg EN 1296

-

Spełnia wymagania

metoda B
Właściwości dodatkoweMetoda badaniaJednostkaWynikWartość lub ustalenie
Długość EN 1848-1 m ≥ 10  
Szerokość EN 1848-1 m ≥ 1  
Grubość EN 1849-1 mm 1,7±0,2  
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych  
Prostoliniowość EN 1848-1 mm spełnia wymagania